Samá voda
Samá voda 1, broušené a ryté sklo, 25x32 cm, 2000